Leonidas. Leonidas I

Leónidás I.

Leonidas

Motiv bitvy u Thermopyl a hrdinství krále Leónidy byl v roce 2007 zpracován ve volné filmové adaptaci od režiséra , jež vycházela z 300 od , jemuž posloužil jako námět film The 300 Spartans od Rudolpha Mathého z roku 1962. Heródoto refiere que para algunos, los griegos no consiguieron llegar a un acuerdo sobre la actitud a tomar: algunos abandonaron su puesto para volver a sus ciudades respectivas, mientras que el monarca espartano decidió quedarse. Leônidas, Leônidas da Silva , Brazilian soccer player born Sept. Král tím chtěl demonstrovat, co se stane těm, kteří se mu budou stavět na odpor. Felesége Kleomenész leánya, Gorgó volt. Congressman from , actor , actress Please add to or correct the information provided by other members of the Nameberry community. He made one unsuccessful attempt to set up a colony in Africa and, when this failed, sought his fortune in Sicily, where after initial successes he was killed.

Next

Leónidás I.

Leonidas

A források szerint a király azért ilyen kis csapattal indult el, mert a spártai vallásos szokások az évnek ebben a szakában nem engedték meg a hadba indulást. Pokud akceptujeme hypotézu, že datum jeho narození spadá do některého z roků krátce po 540 př. Se hallaba en su corte el rey espartano exiliado. However, one year after Cleomenes' birth, Anaxandridas' first wife also gave birth to a son,. Sparta received a request from the confederated Greek forces to help in defending and protecting Greece against the Persians, who were powerful and invading. Společně se Sparťany dorazili k průsmyku také , a jiní těžkooděnci. Leonidas was heir to the Agiad throne and a full citizen at the time of the against c.

Next

Leonidas: Name Meaning, Popularity, and Similar Names

Leonidas

Poté, co se Sparťané zmocnili Leónidových ostatků, zpopelnili je se všemi poctami a uložili ve velkolepém , jež se nachází v severní části dnešní Sparty. Leonidas I as depicted at the top of the monument to in , created by in 1906. Számos történet szól Leónidasz és csapata bátorságáról, ami tovább öregbítette a spártaiak katonai hírnevét az ókori világban. V rozhořčeném boji padl Leónidás, kolem jehož mrtvoly se strhlo zuřivé střetnutí, v němž byli zabiti dva Xerxovi bratři. El emitido por la reforzó su determinación. En el otoño de , la alianza que la llama la «Liga helénica» se reunió en el y su dirección recayó en Esparta.

Next

Leônidas

Leonidas

As a business operating in the food sector, a great many of our stores are open. Celé řecké vojsko čítalo podle různých pramenů přibližně mezi 4000 až 7000. A holttest meggyalázása, ha valóban megtörtént, szokatlan cselekedet volt a perzsáktól. El , durante la , fue comparado con una nueva batalla de las Termópilas. Sucedió en el trono, probablemente en 485 o 488 a. Leónidovo sebeobětování u Thermopyl nebylo v moderním věku zapomenuto a stalo se pevnou součástí historické tradice, přičemž se na něho odvolávaly velice odlišné názorové a filozofické proudy, vyzdvihující ho jako hrdinského válečníka bojujícího za svobodu. Na počátku prvního dne vyslal k Řekům svého emisara, jenž královým jménem žádal, aby složili své zbraně.

Next

Leonidas

Leonidas

O Leónidově mládí a dospělosti není nic bližšího známo. Nicméně Leónidás odeslal většinu Helénů pryč, zatímco s 300 Sparťany, 900 a 700 Thespijci vytrval v průsmyku. Leónidasz a harc sűrűjében esett el, testét azonban a spártai harcosok elragadták az ellenségtől és a végsőkig védelmezték. The Thespians stayed entirely of their own will, declaring that they would not abandon Leonidas and his followers. Přesto oběť, jíž Leónidás a jeho muži přinesli u Thermopyl, nezbavila Helény odvahy, nýbrž naopak upevnila jejich odhodlání, což mělo posléze za následek Xerxovu definitivní porážku.

Next

Leonidas: Name Meaning, Popularity, and Similar Names

Leonidas

Pod zde vztyčenou bronzovou sochou Leónida jsou vyryta slova, která Leónidás odpověděl prvního dne perskému poslovi vyzývajícímu Helény ke složení zbraní. In all our Leonidas shops we guarantee the original delicate chocolate flavour, freshness, quality and affordability. Perský velitel potom touto cestou vpadl Helénům do týlu. Dorieus was so outraged that the Spartans had preferred his half-brother over himself that he found it impossible to remain in Sparta. This article was most recently revised and updated by , Director and Editor, Britannica Book of the Year. The Agiad Dynasty claimed to be decedents of Heracles. Leónida doprovázelo pouze 300 příslušníků jeho osobní tělesné stráže, z nichž všichni měli syny, kteří by dále zachovali jejich rod.

Next

Leonidas Belgian Chocolates

Leonidas

Anaxandridas refused, claiming his wife was blameless, whereupon the ephors agreed to allow him to take a second wife without setting aside his first. Kromě toho zavedli každoročně konané festivaly na počest Leónida. The rejection of Leotychidas and Pausanias was not a reflection on Spartan arms. The might of bulls or lions will not restrain him with opposing strength; for he has the might of Zeus. Herodotus stated that this army consisted of over two million men; modern scholars consider this to be an exaggeration and give estimates ranging from 70,000 to 300,000. V úzkém průsmyku nebyli však Peršané schopni uplatnit svoji početní převahu nad Řeky, kteří díky svým delším kopím a dokonalejší výzbroji přivodili lehce ozbrojeným barbarům těžké ztráty.

Next