Likheter mellan hinduism och buddhism. Jämförelser mellan hinduismen och buddismen

Jämförelser mellan hinduismen och buddismen

Likheter mellan hinduism och buddhism

Människan blir kanske aldrig tillfredsställd man måste hela tiden återfödas till något annat för att slutligen uppnå harmoni, Nirvana. Trygghetskänsla är väldigt viktig för alla människor, ibland är det därför en människa söker sig till en viss slags religiös rörelse. Då är chansen att nå moksha mycket, mycket stor, tror hinduerna. Inom buddhismen finns inga gudar starka nog att påverka våra liv. Alla religioner möjligen inte islam svarar på basala livsfrågor, har en grad av mysticism som tolereras och har en rad uttolkningar av människans förhållande till gudarna eller människa-människas förhållande samt uttolkar vad gudomlighet är, Hindusimen är mångtolkare av gudar, men möjligen samma gud alternativt treenighet shiva- krishna - vishnu Dock har hinduism ingen grundare, saknar övergripande organisation eller helig skrift. En annan likhet är att det finns munkar o nunnor inom båda religioner o att pacifism förespråkas o man ser på naturen o djuren som något viktigt o som måste tas hand om o uppskattas Asså den enda skillnaden som jag kommit fram till är väl att buddhismen tror inte på nån gud medan kristna gör och att buddhismen säger att man återuppföds till man uppfyllt alla målen och sen så är själen fri eller något sånt medan i kristendomen är de att man åker till helvetet eller till himlen, likheterena är att man ska vara en god människa, inte själa, inte vara otrogen och sådant men har inte hittat något annat.

Next

Religion

Likheter mellan hinduism och buddhism

Vi måste hitta frälsningen bli upplyst, komma till Nirvana inom oss själva. Många går med i en religion för att få förklaringar på saker som sker och skett i världen. Det är en tolkning också på att mannen är överlägsen kvinnan och att kvinnan är skapt till mannen så där är det väldigt likt i de båda religionerna. Mahayana sekten anser Buddha som högsta själen eller den högsta som, besläktad med Brahman Hinduism och dyrka honom i form av bilder och ikoner. Buddhism och hinduism har båda sitt ursprung i Indien och Lord Buddha, Buddhismens profet, hyllad från en hinduisk familj. Medan britterna styrde Indien uppstod flera frihetsrörelser, både muslimska och hinduiska. Hinduismen tror på gudarnas inverkan på livet.

Next

Det finns vissa likheter mellan Hinduism och Buddhism? / northgatetod.participate.online

Likheter mellan hinduism och buddhism

Man kan också gå till templen och tillbe gudarna men det är inte det är puja gudstjänst men man kan också be för sig själv i templen. En skillnaden är att Siddharta menade sig att ha fått upplysning om livet genom tillståndet nirvana o vill få andra till att uppnå samma tillstånd. I buddhismen har man en tro, man har riter, traditioner osv, vilket alla är stora kännetecken för en religion. Den största skillnaden mellan hinduismen och buddhismen är att i hinduismen tror man på gudar vilket man inte gör i buddhismen. Bön, offer och tro på gudar är meningslöst enligt Buddha. Kina gränsar till Indien i Kashmir. Av dessa anledningar tycker jag inte att man kan jämföra tron på en gud med Buddha.

Next

Vilka skillnader och likheter finns det mellan hinduismen och buddhismen?

Likheter mellan hinduism och buddhism

Att olika religioner har liknande budord att man ska vara ärlig, trogen etc. Människan blir kanske aldrig tillfredsställd d v s behöver hela tiden återfödas till något annat för att slutligen uppnå harmoni, Nirvana. Kastbegreppet finns inte inom buddhismen. Att så vitt skiljda religioner ändå har så lika huvudbudskap är rätt så intressant. Skrifterna spelar en central roll i utövandet av buddhismen. Det var en jätte bra text Postat av: Anonym Publicerad 2016-01-23 10:18:23 bästa Postat av: anonym Publicerad 2016-02-02 15:27:45 Detta var en jätte bra text och den var till stor hjälp. Tillbedjandet är inte det största i hinduismen utan det är mest karma man ska följa men man ska även tillbe gudarna för att få en större chans att uppnå moksha.

Next

northgatetod.participate.online

Likheter mellan hinduism och buddhism

Pissar på dig din jävla råtta Postat av: Mahmoud Publicerad 2016-05-10 11:49:22 Fyfan vad du är dålig Postat av: Oscar Publicerad 2016-05-18 20:39:29 Tack för ett B+! Det måste framgå tydligt vem som skrivit texten och varifrån materialet kommer inkl. Filmer och föreläsningar Hinduism Denna föreläsning tar upp grunderna inom Hinduismen. De flesta av budorden är ofta med i många av lagarna i dem flesta länder där kristendomen är för att man har haft dem som normer och då känt det konstigt att inte leva efter dem så man har tolkat dem och gjort dem tydligare och fört in dem som lagar. Vad är det som är viktigt enligt religionernas ''''budord''''? Samtidigt tycker många hinduer att gränsen från 1966 borde rivas upp så att hela Kashmir blir indiskt igen. Hinduerna i Indien har utkämpat många krig. Därför fick han indierna att sluta köpa salt och bomullskläder, istället tillverkade de egna kläder och tog fram eget salt. Uppnåendet av alla livets fyra ändar är absolut nödvändigt för livets fullständighet.

Next

Skillnad mellan buddhismen och hinduismen Skillnad mellan 2020

Likheter mellan hinduism och buddhism

Så allvarliga att Pakistan mycket väl kan börja ett krig för att försvara vattnet. Det skulle helt enkelt säga att en person kan formuleras i Ordern, förutsatt att han är andligt passform. Skillnader: I Buddhismen är lidandet i livet centralt. Många av Hinduerna sparar länge för att kunna resa någon gång i livet till denna heliga plats; Varanasi. Buddhismen accepterar inte Guds eller gudinnans giltighet i den hinduiska religionen lika med Buddha.

Next