Studentweb innlandet. Semesteravgift / Studiestart og semesterregistrering / Student / Hovedsiden

Høgskolen i Innlandet

Studentweb innlandet

Jeg har et spørsmål, hvem kan jeg kontakte? Velg: Office 365 - nedlasting privat bruk 3. Du kan installere pakken på inntil fem enheter. Det er opp til hver enkelt å finne ut av hvordan man studerer best, men jeg tror det er noen generelle faktorer som kan være gunstig for alle. Slik blir utdanningene forskningsbaserte samtidig som høgskolen bidrar med ny kunnskap på viktige samfunnsområder. Nyhetsbrev Høgskolen sender ut nyhetsbrev både til potensielle studenter, samarbeidspartnere og tidligere studenter.

Next

Canvas

Studentweb innlandet

Du finn også informasjon om data som er rapportert inn til Lånekassen. Hjemmeeksamen krever en annen arbeidsmetode enn forberedelse og gjennomføring av skoleeksamen. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Samtykket ditt vil hjelpe oss med å fortsette arbeidet med å bygge og utvikle en relevant og intuitiv nettløsning. Nødvendige informasjonskapsler Følgende er en oversikt over informasjonskapslene nettløsningen bruker som standard. Som bruker skal du få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. Nødvendig for at du skal slippe bli spurt om samtykke hver gang du besøker nettsidene.

Next

Office 365

Studentweb innlandet

I Studentweb finn du følgjande informasjon: Studium Under dette menypunktet finn du utdanningsplanen din. Pågående arbeid Høgskolen jobber kontinuerlig med personvern og er opptatt av å ivareta våre brukeres personvern. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. Det er etablert særlige sikkerhetstiltak og rutiner for svært beskyttelsesverdig informasjon i arkivet, som for eksempel sensitive personopplysninger. Du loggar på Canvas med Feidepålogging same pålogging som til dømes Studentweb og brukarkontoen din , der brukarnamn er studentnummeret ditt.

Next

Studentweb

Studentweb innlandet

Begge disse avgiftene er frivillige bidrag. Kongsvinger og Oslo er desentraliserte studiesteder. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Henvendelser vedrørende refusjon sendes til. Forskningen ved Høgskolen i Innlandet er tett knyttet til utdanningene.

Next

Canvas

Studentweb innlandet

Dersom det er ønskelig med dokumentasjon av innbetalte avgifter fra foregående semestre, ber vi om at du henter ut betalingsopplysninger fra din nettbank. Høgskolen i Innlandet behandler personopplysninger for å oppfylle tilsynets lovpålagte oppgaver etter bl. Informasjon om høgskolens bruk av MailChimp og mulighet for avmelding ligger i nyhetsbrevet. Office 365 er en tjeneste som gir deg tilgang til Office-programmer, og andre verktøy og tjenester via Internett skytjenester. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Dataene brukes for å optimalisere og forbedre nettsidene.

Next

Studentweb

Studentweb innlandet

Bestilling Her kan du bestille karakterutskrift og semesterkvittering. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Vi bruker analyseverktøyene Google Analytics og Siteimprove på vårt nettsted. Journalene gjøres tilgjengelig i pdf-format på. Du velger selv å samtykke til denne datainnsamlingen. Betaling Her finn du betalingsinformasjon for semesteravgift.

Next

Canvas

Studentweb innlandet

Profil Oppe til høgre finn du profilen din. . Google Tag Manager gir høgskolen mulighet til å markedsføre aktuelle studier, seminarer, foredrag m. Saksdokumentene kan i tillegg inneholde sensitive personopplysninger. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet.

Next