Synopsis samfundsfag b. samfundsfag B årsprøve

Samfundsfag B

Synopsis samfundsfag b

Eksamen Eksamen består af en mundtlig prøve. Take notes to each heading in the rhetorical pentangle: Is the text an essay, article, speech, advertisement, letter to the editorinterview? Derfor kan du med fordel inddrage de 4 F'er - Fokus, Færdigheder, Faglighed, Formidling. Vejledningen skal ses som en tjekliste til, hvad en synopsis bør indeholde. Med problemformulering, taksonomiske niveauer og det hele Sender den når jeg kommer hjem fra træning hvis du har svaret :p Reputation point: 0 Indlæg: 50 Tilmeldt: 15. Der er i udformningen af materialet hentet inspiration fra forskellige faglige kilder. Det er vigtigt, at du beskriver dit emne præcist, da læreren ellers ikke kan stille de spørgsmål, der vil give dig mulighed for at vise din viden om emnet. The idea behind the pentagram is that all the concepts are interrelated, and smafundsfag job is to find out how these interrelations work in the text.

Next

SAMFUNDSFAG B SYNOPSIS VEJLEDNING

Synopsis samfundsfag b

Does the text hold water if you compare it with other information on the topic? Jeg trak: Økonomi og velfærd, ud fra det skal jeg lave en synopsis, jeg er så bare i tvivl om, hvordan det skal foregå? Har du kommentarer til portalen, kan du skrive til octavius vibygym. Specific vocabulary, sentence structure, punctuation? Take notes to each heading in the rhetorical pentangle: What type of arguments are used? Mediefag C Do you find the text and the arguments reliable or unreliable? Har du kommentarer til portalen, kan du skrive til octavius vibygym. Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i din fremlæggelse af synopsen ca. Analyse af non-fiction Analyse af fiction Ordliste til analyse af non-fiction Analyse af tale Retorisk ssmfundsfag. Skolen vælger en af to prøveformer: a Prøven sker på grundlag af et kendt tema med tilhørende ukendt bilagsmateriale, der relaterer sig til tidligere gennemgået stof.

Next

Samfundsfag på B

Synopsis samfundsfag b

Du skal til eksamen kunne vise, at du kan opstille og besvare en samfundsfaglig problemstilling, og at du kan analysere og diskutere prøvematerialet ved hjælp at samfundsfaglige begreber. Samfundsfag B giver indsigt i danske og internationale samfundsforhold, og der arbejdes fortsat inden for de tre discipliner sociologi, politik og økonomi. Journal Rapportvejledning Grafer og figurer. If yes, by whom, and in what way are they used? Du vil også få brug for en synopsis i løbet af året som en del af opgaveløsningen i den daglige undervisning. Skulle vi have glemt henvisning, eller have fejlciteret, er man velkommen til synopxis kontakte os.

Next

Samfundsfag på B

Synopsis samfundsfag b

Which do you consider part of a strategy for self presentation or impression management? Which of the above do you consider circumstantial? Retorisk analyse Analyse af tale. Det er typisk én eller to sider, der fortæller læreren, hvad du har tænkt dig at tale om til eksamen. Det kan være dit diskusions spørgsmål, og dit undersøgende kan være hvordan endte man i krisen. If yes, what kind, and what is the relation between illustration and text? Synopsis skal udarbejdes på baggrund af et udleveret ukendt bilagsmateriale, som knytter sig til et kendt tema. Du kan søge støtte i form af , hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Five main categories of rhetorical features Structural features — Structure types: Beside that, you should, of course, keep your eyes and ears open for anything interesting taht can relate to the elements of the rhetorical pentangle.

Next

SAMFUNDSFAG B SYNOPSIS VEJLEDNING

Synopsis samfundsfag b

Et overordnet formål med samfundsfag er, at du gennem øget indsigt og engagement i de sociale, økonomiske og polit iske processer kan kvalificere d ine egne standpunkter og handlemuligheder som led i at være en demokratisk medborger. Man kan vælge at forberede sig i grupper. Skrivehandlinger i dansk Flyums 5-punkts metode Skriv med Words punktopstilling. Help please Reputation point: 0 Indlæg: 14 Tilmeldt: 30. Beware that if you have the speech on video or in an audio file — as you may have, for instance, in your exam assignment — there will be additional text-external synopiss to look for in terms of appearance, self presentation and impression management.

Next

Samfundsfag B

Synopsis samfundsfag b

Du lærer desuden at formidle faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af enkle modeller, tabeller og diagrammer samt egne beregninger og at formulere dig skriftligt og mundtligt om et emne på en struktureret måde. Økonomi Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen. Communication sitution Who is speaking to whom on what occasion, in what language and with what intention? Are there any references to specific topics, places or people? Synopsen fungerer også som dit manuskript i udvidet punktform, så sørg for at tænke indholdet så meget igennem, at du ikke efterfølgende bliver nødt til at lave om på rækkefølgen. What is the lay-out of the text? I samfundsfag på B-niveau får du en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at forklare samfundsmæssige problemstillinger ved hjælp af enkle teorier og begreber. Du skal opfylde de for gymnasiale uddannelser.

Next